Strona główna W górę

Dla środowiska

Lokalizacja szkoły Historia pałacu Dla środowiska


Działalność środowiskowa szkoły

      Zespół Szkół w Objezierzu od wielu lat pełni w środowisku lokalnym rolę ośrodka kultury prężnie współpracując z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Umiejscowienie szkoły w zabytkowym pałacu, w którym przed laty bywały tak znakomite postacie jak: Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, czy Julian Ursyn Niemcewicz, zobowiązuje wręcz całą społeczność szkolną do szczególnego poszanowania zarówno pałacowych wnętrz, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne jak i 7-hektarowego parku. Dla upamiętnienia 200 rocznicy urodzin A. Mickiewicza urządzona została w pałacu stała wystawa poświęcona w szczególności A.Mickiewiczowi.
         Od kilku lat w Objezierzu odbywa się konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym pod nazwą “Mickiewiczowi potomni”. Szkoła jest ró
wnież od wielu lat organizatorem mety Rajdu szlakami A.Mickiewicza.
       Już ponad 10 lat ma miejsce współpraca z Wielkopolskim Katolickim Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych. Organizowane   
z pomocą Towarzystwa kursy i szkolenia umożliwiają dostęp wielu rolnikom do wiedzy na poziomie wyższym. W szkole działa również filia Młodzieżowego Uniwersytetu Ludowego, w ramach którego młodzież korzysta z dodatkowych zajęć z zakresu ekologii, agroturystyki, informatyki, poznaje zwyczaje i obrzędy ludowe.
     Przy współpracy z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa od trzech lat organizowane są w szkolnej pracowni komputerowej kursy dla ponad 50 rolników z zakresu obsługi komputerów oraz zasad rachunkowości rolnej.
        Efektem współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą i Towarzystwem Umiejętności Rolniczych są coroczne wyjazdy uczniów
na 3-miesięczn
e praktyki zawodowe do Niemiec.
        Współpraca zagraniczna szkoły i podpisanie oficjalnego dokumentu o partnerskiej współpracy zaowocowało nawiązaniem kontaktów pomiędzy władzami powiatu obornickiego i powiatu Luchow - Dannenberg z Dolnej Saksonii.
       W grudniu 1999 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy “Iskra”, który ma charakter środowiskowy. Obiecująco zapowiada się również zespół tańca ludowego, który od kilku miesięcy tańczy pod okiem doświadczonego choreografa.
       W celu lepszego wykorzystania istniejącej bazy dydaktycznej szkoły nawiązana została współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w celu umożliwienia uczniom,
absolwentom i okolicznym rolnikom zdobywania dodatkowych kwalifikacji.