Strona główna W górę

Lokalizacja szkoły

Lokalizacja szkoły Historia pałacu Dla środowiska


 


Wyświetl większą mapę           Mapa Objezierza i okolic

    Wieś położona 6 km od Obornik i 30 km od Poznania. W trakcie badań archeologicznych  w 1957 i 1960r. stwierdzono, że w części południowej grodu łużyckiego znajdował się mały grodek datowany na IX-X wiek. Objezierze staje się około 1187 r. własnością  joanitów poznańskich, którzy władają wsią do połowy XIV wieku. Po joanitach Objezierze przechodzi na własność rodu Nałęczów. Kolejnymi dziedzicami Objezierza byli Objezierscy herbu Nałęcz. Następnie krótko wieś pozostaje w rękach Przespolewskich, Zawadzkich aż wreszcie Węgorzewskich herbu Leszczyc. Ostatni potomek rodu gen. Wojciech Węgorzewski, syn Szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zawiera związek małżeński z Anielą Kwilecką i po ich śmierci mjątek przechodzi w ręce ostatnich właścicieli, rodu Turno herbu Trzy kotwice.
 
Szkoła jest zlokalizowana w pięknym 6-hektarowym parku o stylu angielskim z elementami francuskimi przed wejściem głównym do pałacu. Park porastają cenne drzewa będące pomnikami przyrody, w tym: platany, tulipanowiec, katalpa, choina kanadyjska, lilaki i okazałe lipy.