Strona główna

Wychowawcy klas

Kalendarium Godziny pracy szkoły Wychowawcy klas Dyżury nauczycieli Plan lekcji Podręczniki Egzaminy Rozkład jazdy busówWychowawcy klas w roku szkolnym 2017/18

Klasa
Wychowawca
II gimnazjum mgr Joanna Paulus
III gimnazjum mgr Jarosław Piłat
Klasa I TŻ/TR mgr Małgorzata Kubiak
Klasa II TŻ/TR/TH mgr Ewelina Furman
Klasa III TŻ/TR mgr Agnieszka Frąckowiak
Klasa IV TŻ/TR mgr Elżbieta Dembińska
Klasa I BS mgr Małgorzata Ewertowska
Klasa II ZS mgr Michał Chmiel
Klasa III ZS mgr inż. Krzysztof Filipowiak