Strona główna W górę

Rok 2019/20

Bezpłatne szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe
Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu 2020
Kolejny projekt w ramach programu Erasmus +
Wsparcie dla nauczania zdalnego
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec /lipiec 2020
Harmonogram egzaminu maturalnego - czerwiec 2020
Plan lekcji - nauczanie zdalne od 15 kwietnia 2020r
Logowanie do e-dziennika
Komunikat dla rodziców
Komunikat dla uczniów dotyczący nauczania zdalnego
Komunikat związany z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Nasza oferta edukacyjna na rok 2020/2021
Kolejne wsparcie dla remontowanego URSUSA C 45
Supermatematyk
„Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego
Studniówka Anno Domini 2020
Wizyta gości z partnerskiej szkoły
Żywa lekcja historii
Uwaga - od poniedziałku 13 stycznia zmiana planu lekcji
Dzień Patrona Szkoły
Konkurs na „Piernikową chatkę 2019”
XXIII Konkurs „Mickiewiczowi Potomni”
Magdalena Gilewska - uczennica klasy IV TH otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów
XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada HIV /AIDS
W Mikołajkowym nastroju
Konkurs – „Znam zasady bhp w rolnictwie”
Konkurs Gastronomiczny 2019
Połowinki 2019
Święto Niepodległości
Uwaga - zmiana planu lekcji od poniedziałku 4 listopada
Powiatowy Konkurs Plastyczny
Wyboru Samorządu Uczniowskiego
Szkolny Konkurs Gastronomiczny 2019
Ślubowanie klas o Profilu Policyjnym
Dzień Edukacji Narodowej
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach
V Dzień Języków w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu
XXXVIII Rajd „Mickiewiczowskim Szlakiem” Oborniki – Objezierze 2019
Dzień Głośnego Czytania 2019
Komunikat o dojazdach do szkoły komunikacją gminną
Narodowe Czytanie 2019
Stypendium i wyprawka szkolna - informacje
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
KOMUNIKAT - inauguracja nowego roku szkolnego
KOMUNIKAT - lista wolnych miejsc do klas pierwszych
Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
Listy kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Bezpłatne szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe

Wszystkich naszych Absolwentów powyżej 25 roku życia zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Inteligentne kwalifikacje zawodowe”, organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Projekt rozpoczyna się 1 września 2020 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2021 roku. Skierowany jest zarówno do pracowników, osób planujących przebranżowienie, jak i osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Z uwagi na to, że projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, udział w szkoleniach jest bezpłatny. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 450 osób (45 kobiet i 405 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne i nie uczestniczącym wcześniej w programie kształcenia ustawicznego „Uczenie się przez całe życie”.

Rodzaje kursów realizowanych w ramach projektu:

1. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych
2. Ślusarz spawacz
3. Programowanie sterowników PLC S7-1200
4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
5. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych
6. Montaż urządzeń chłodniczych
7. Lutowanie miękkie i twarde
8. Montaż i obsługa pomp ciepła
9. Montaż i obsługa pieców na biomasę
10. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej
11. Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych
12. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych
13. Kurs chłodniczy
14. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych
15. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elementami symulatora lotu
16. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie


Wszystkie realizowane w ramach projektu kursy zawodowe kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ckziupoznan.pl.
Mail: sekretariat@ckziupoznan.pl
Tel: 61 66 06 600, 61 66 06 606
To naprawdę wyjątkowa oferta!


   Formularz rekrutacyjny do pobrania  

( POWRÓT )

Kolejny projekt w ramach programu Erasmus +



Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu


( POWRÓT )

Wsparcie dla nauczania zdalnego

W czwartek 14 maja Burmistrz Obornik Tomasz Szrama przekazał w użyczenie uczniom naszej szkoły 3 laptopy wraz ruterami do mobilnego Internetu. Sprzęt komputerowy Gmina Oborniki zakupiła ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i będzie on z pewnością dla naszych uczniów dużym wsparciem technicznym w nauczaniu zdalnym, które wiemy już, że będzie kontynuowane do końca tego roku szkolnego.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu




( POWRÓT )

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec /lipiec 2020



( POWRÓT )

H armonogram egzaminu maturalnego - czerwiec 2020




( POWRÓT )

Plan lekcji - nauczanie zdalne od 15 kwietnia 2020r

Plan lekcji od 15 kwietnia 2020r

Proszę kilknąć żeby pobrać plan w formie pliku

( POWRÓT )

Logowanie do e-dziennika

W celu zalogowania się do dziennika elektronicznego szkoły należy wpisać w przeglądarce internetowej następujący adres:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/obornikiwielkopolskie/?logout=true

Powodzenia w roziązywaniu zdalnie wysyłanych zadań.

( POWRÓT )

Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo.
Drodzy Rodzice
W związku z wprowadzonym przez rząd w piątek 20 marca STANEM EPIDEMII, a co za tym idzie dalszym zamknięciem placówek oświatowych w całym kraju do 10 kwietnia 2020r., zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN wprowadzony zostaje obowiązek realizacji podstaw programowych w oparciu o nauczanie zdalne.
W celu lepszej koordynacji pracy nauczycieli z uczniami, od środy 25 marca będzie obowiązywał nowy, przystosowany do nauczania zdalnego plan lekcji. Będzie on dostępny od poniedziałku 23 marca na naszej stronie internetowej.
Zapisy nowego rozporządzenia umożliwiają również ocenianie i klasyfikowanie w nauczaniu zdalnym. Oczywistą rzeczą jest, że nie wszystkie przedmioty będą mogły być ujęte w planie lekcji – chodzi tu o np. zajęcia praktyczne lub wychowanie fizyczne. Nauczyciele wybiorą z pewnością najbardziej przystosowane do istniejących warunków technicznych narzędzia i metody pracy. Wszelkie trudności z uzyskaniem komunikacji z prowadzącym lekcje nauczycielem, uczeń będzie mógł zgłosić telefonicznie swojemu wychowawcy, który będzie pełnił rolę koordynatora na poziomie klasy. Chcielibyśmy zaproponować nauczycielom korzystanie z jednej, bezpłatnej, rekomendowanej przez MEN Platformy Edukacyjnej – epodręczniki.pl. Szczegóły dotyczące korzystania z tego narzędzia zostaną przekazane za pomocą strony internetowej i e-dziennika.
Drodzy Rodzice
Proszę pamiętać, że wszelkie uwagi, problemy i spostrzeżenia możecie Państwo zgłaszać do wychowawcy, pedagoga lub dyrekcji za pomocą e-dziennika, poprzez wiadomość e-mail ( zs@objezierze.pl) lub telefonicznie 61 2966276.
Serdecznie pozdrawiam mając nadzieję, że ta trudna sytuacja będzie absolutnie krótkotrwała i bawem powrócimy do tradycyjnego nauczania w murach szkoły.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat dla uczniów dotyczący nauczania zdalnego

Drodzy Uczniowie
W związku z wprowadzonym przez rząd w piątek 20 marca STANEM EPIDEMII, a co za tym idzie dalszym zamknięciem placówek oświatowych w całym kraju do 10 kwietnia 2020r., zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN wprowadzony zostaje obowiązek realizacji podstaw programowych w oparciu o nauczanie zdalne.
W celu lepszej koordynacji naszej wspólnej pracy,od środy 25 marca będzie obowiązywał nowy, przystosowany do nauczania zdalnego plan lekcji. Będzie on dostępny od poniedziałku 23 marca na naszej stronie internetowej.
Zapisy nowego rozporządzenia umożliwiają również ocenianie i klasyfikowanie w nauczaniu zdalnym. Oczywistą rzeczą jest ,że nie wszystkie przedmioty będą mogły być ujęte w planie lekcji – chodzi tu o np. zajęcia praktyczne lub wychowanie fizyczne. Nauczyciele wybiorą z pewnością najbardziej przystosowane do Waszych warunków technicznych narzędzia i metody pracy. Wszelkie trudności z uzyskaniem komunikacji z prowadzącym lekcje nauczycielem, uczeń będzie mógł zgłosić telefonicznie swojemu wychowawcy, który będzie pełnił rolę koordynatora na poziomie klasy. Chcielibyśmy zaproponować Wam korzystanie z jednej, bezpłatnej, rekomendowanej przez MEN Platformy Edukacyjnej – epodręczniki.pl. Szczegóły dotyczące korzystania z tego narzędzia zostaną przekazane za pomocą strony internetowej i e-dziennika. Niezależnie od tego ,w zależności od przedmiotu można pracować również w oparciu o podręcznik tradycyjny, zasoby internetowe, przesyłać opracowania drogą e-mail, korzystać z filmoteki lektur szkolnych, komunikować się poprzez media społecznościowe.
Wszelkie uwagi, problemy i spostrzeżenia możecie zgłaszać do wychowawcy, pedagoga lub dyrekcji za pomocą e-dziennika, poprzez wiadomość e-mail ( zs@objezierze.pl) lub telefonicznie 61 2966276.
Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich mając nadzieję, że ta trudna sytuacja będzie absolutnie krótkotrwała i niebawem powrócimy do tradycyjnego nauczania w murach szkoły.

Roman Ostrowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu


( POWRÓT )

Komunikat związany z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych (12-25 marca ) apeluję do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, aby stosować się do zaleceń profilaktycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS – CoV-2. Szczególnie proszę Was o ograniczenie do minimum wychodzenie z domu. Pamiętajmy też o podstawowych zasadach higieny. Proszę Was również o śledzenie komunikatów i zadań przekazywanych Wam przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego.
Zachęcam wszystkich do racjonalnego wykorzystania czasu na samokształcenie w oparciu o materiały udostępniane przez szkołę za pomocą elektronicznych komunikatorów.
Wszystkie zaplanowane wcześniej działania związane z promocją szkoły w aspekcie naboru uczniów do klas pierwszych, wstępnie przełożone zostają na drugą połowę kwietnia.

Pozdrawiam wszystkich
Roman Ostrowski


( POWRÓT )

Nasza oferta edukacyjna na rok 2020/2021



( POWRÓT )

Kolejne wsparcie dla remontowanego URSUSA C 45

W czwartek 20 lutego Pan Jerzy Kania miłośnik i kolekcjoner zabytkowych traktorów, przekazał szkole nieodpłatnie komplet nowego ogumienia do tylnych kół remontowanego w szkolnych warsztatach ciągnika rolniczego URSUS C–45, wyprodukowanego na początku lat pięćdziesiątych XX wieku.
Prace renowacyjne prowadzone przez uczniów branżowej szkoły I stopnia pod nadzorem nauczycieli zawodu Andrzeja Błażaka i Adama Czechowskiego, wkraczają już w ostatni etap. Wsparcie okazane przez Pana Jerzego Kania, który wyróżniony został tytułem „Przyjaciel Szkoły” z pewnością przyspieszy zakończenie remontu i uroczyste uruchomienie pojazdu, który będzie w przyszłości swego rodzaju atrakcją naszej szkoły.

Roman Ostrowski






( POWRÓT )

Supermatematyk

Uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych wzięli udział w ćwierćfinale konkursu matematycznego Supermatematyk, który odbył się 29 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum i szkół zawodowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności matematycznych oraz motywowanie do systematycznej pracy. Do półfinału konkursu (finału powiatowego) awansowali: Oliwia Pietz, Jakub Kaczmarek. Półfinał odbędzie się 21.02.2020 r. o godz. 14:00, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy reprezentantów naszej Szkoły.

Agnieszka Florczak


( POWRÓT )

Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego

12 lutego b.r. uczniowie klasy III i IV Technikum wraz z opiekunami wzięli udział w „Dniu Współpracy” organizowanym przez Wydział Ekonomiczno – Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem w Sali Biocentrum UP przez dziekana wydziału prof. dr hab. Walentego Pocztę. Następnie spacerując po Campusie UP młodzież udała się do Collegium Maximum. Tam wzięła udział w wykładach i warsztatach tematycznych. Zgłębiano wiedzę na temat rolnictwa, ubezpieczeń, rozwoju kompetencji zawodowych i tajników kulinarnych wielkopolski.
Spotkanie urozmaicono pysznym poczęstunkiem w uniwersyteckiej stołówce.
Wypada mieć nadzieję, że pobyt na Uniwersytecie Przyrodniczym stanie się dla naszych uczniów krokiem do rozwoju kompetencji i zdobycia szerszego wykształcenia w przyszłości.

Grzegorz Cieślak










( POWRÓT )

Studniówka Anno Domini 2020

25 stycznia 2020 roku o godz. 19.00 rozpoczął się Bal Studniówkowy uczniów klasy IV technikum. W tym roku ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Objezierzu.
Był to ważny, pełen wzruszeń wieczór. Pan Dyrektor Roman Ostrowski w swoim wystąpieniu życzył młodzieży wspaniałej zabawy, dokonując tym samym uroczystego otwarcia Studniówki. By tradycji stało się zadość, uczniowie wraz z dyrekcją szkoły i wychowawcą klasy Agnieszką Hoffmann odtańczyli tradycyjnego poloneza.
Młodzież z nostalgią wspominając początki nauki w naszej szkole, uświadomiła sobie, że są już na ostatnim etapie drogi w dorosłość, a ten najważniejszy dla nich egzamin już za 100 dni. Bukietami kwiatów podziękowali dyrekcji, swoim wychowawcom i nauczycielom za ich cierpliwość, wyrozumiałość i wspólnie spędzone lata.
Po wspaniałej zabawie studniówkowej pozostaje nam tylko życzyć, aby egzamin maturalny był równie udany.

Agnieszka Hofmann








( POWRÓT )

Wizyta gości z partnerskiej szkoły

W dniach od 19 do 24 stycznia gościliśmy naszych przyjaciół z partnerskiej szkoły zawodowej Community Colege z Kobuleti. Ze szkołą tą liczącą ok. 2000 uczniów, pięknie położoną na wybrzeżu Morza Czarnego w niedalekiej odległości od wysokiego Kaukazu, podpisany został w 2016r. Akt Partnerstwa naszych szkół.
Z dalekiej Gruzji do Objezierza przyjechał z roboczą wizytą dyrektor szkoły Lasha Khakhutaishvili wraz z nauczycielka języka angielskiego Tamuną Kartsivadze. W czasie tygodniowego pobytu była wystarczająca ilość czasu, aby omówić efekty dotychczasowej współpracy, zaplanować na najbliższy rok nowe formy wspólnego działania a także wymienić doświadczenia w zakresie zarządzania szkołą. Wspólnie wypracowane zostały szczegóły przygotowywanego w tym czasie przez naszą szkołę projektu w ramach Programu Erasmus +.
Dyrekcja gruzińskiej szkoły złożyła również bardzo interesującą propozycję zorganizowania dla naszych uczniów tygodniowych certyfikowanych warsztatów kulinarnych w Kobuleti.
W programie pobytu naszych gości zaplanowane było również zwiedzanie fabryki mebli TAPPOL, szczególnie pod kątem przedstawienia dualnego systemu kształcenia naszych uczniów w zawodzie tapicer. Głównym punktem w czasie zwiedzania szkoły było zaprezentowanie kształcenia praktycznego w szkolnych pracowniach gastronomicznych w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Gruzińska delegacja spotkała się również z Burmistrzem Obornik, zobaczyła najciekawsze zakątki naszego miasta a także piękną poznańską Starówkę.

Roman Ostrowski












( POWRÓT )

Żywa lekcja historii

Dnia 17 stycznia 2020 r. dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Kraina Warty" z Obornik oraz nauczyciela historii w ZS Objezierze Jarosława Piłata, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udziału w żywej lekcji historii, zorganizowanej w przepięknym wnętrzu Domu Kultury w Objezierzu. Po krótkim wstępie historycznym zaprezentowali się członkowie stowarzyszenia oraz uczniowie w strojach, mundurach i oprzyrządowaniu z epoki, tym razem z pamiętnego września 1939 r. Zgromadzona młodzież mogła usłyszeć wiele ciekawostek historycznych, zadać pytania oraz dotknąć czy przymierzyć zgromadzone eksponaty. Podobne inicjatywy są cennym uzupełnieniem nauczania szkolnego i z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Jarosław Piłat










( POWRÓT )

Dzień Patrona Szkoły

20 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu obchodziliśmy Dzień Patrona. Z samego rana w szkole odbywały się wigilie klasowe. Uczniowie świętowali wraz z wychowawcami; śpiewali kolędy i dzielili się opłatkiem. Następnie wszyscy udali się na uroczystą mszę świętą do Kościoła pw. św. Bartłomieja. Około godziny 11.00 uczniowie, nauczyciele, pracownicy, Rada Rodziców, przyjaciele szkoły a także przedstawiciele władz Gminy Oborniki przeszli do Domu Kultury w Objezierzu na uroczystą Akademię.
W tym roku za Dzień Patrona szkoły odpowiedzialna była klasa II TŻiUG. Młodzież poprosiła o pomoc kolegów i koleżanki z innych klas. Była to świetna okazja do zapoznania się i współpracy. Po części oficjalnej młodzi aktorzy zaprezentowali widowni historię z życia Adama Mickiewicza w wersji uwspółcześnionej, co bardzo przypadło odbiorcom do gustu. Za niesamowite dialogi serdecznie dziękujemy pani Alinie Reich, której ogromny wkład w tę uroczystość złożył się na sukces naszych uczniów. Całą uroczystość uświetniły również występy wokalno – taneczne w wykonaniu Roksany Stanisławskiej oraz Julity Kamyszek. To był magiczny dzień, który na długo zostanie w naszej pamięci.

Aita Białas












Galeria zdjęć z Dnia Patrona


( POWRÓT )

Konkurs na „Piernikową chatkę 2019”

W dniu 10 grudnia został rozstrzygnięty tegoroczny konkurs na „Piernikową chatkę”. Pomysłowość w doborze technik i materiałów wciąż budzi podziw i zachwyt. Szczególnie estetyka wykonania elementów domków wymaga podkreślenia.
Zwyciężyła praca Jakuba Dziełaka ucznia klasy I b TZiUG, drugie miejsce zajął domek Igi Wojkiewicz również z klasy I b TZiUG, a na III miejscu znalazły się chatki Amelii Sułkowskiej i Mai Karaś z klasy II TZiUG oraz Zuzanny Król z klasy I d TZiUG.
Wszystkim dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zawodowych zainteresowań.

Anna Wachowiak












( POWRÓT )

XXIII Konkurs „Mickiewiczowi Potomni”

„Pan Adam Mickiewicz szkole patronuje , piękną jego twórczość młodzież recytuje . Hej, hej Patronie Wieszczu nad wieszczami dziś Twoja poezja jest tu razem z nami …”
Takimi słowami uczennica klasy III technikum , która wcieliła się w rolę prowadzącej, przywitała śpiewająco uczestników XXII edycji Konkursu Recytatorskiego „Mickiewiczowi Potomni”. Konkurs cieszący się od lat niesłabnącym zainteresowaniem i w tym roku frekwencyjnie potwierdził swój wysoki prestiż.

13 grudnia 2019 roku w konkursowe szaranki stanęli uczniowie szkół podstawowych gminy Oborniki a także z terenu powiatu. Zgodnie z tegorocznym motywem przewodnim recytatorzy zabrali słuchaczy jak i siebie nawzajem w swoistą podróż w przestrzeń Mickiewiczowskiej przyrody. W przepięknej scenerii Objezierskiego Domu Kultury – wersy upersonifikowanej natury „Ballad i romansów”, „Pana Tadeusza” czy „Liryk lozańskich” rozbrzmiewały całą paletą barw recytatorskich głosów, wprawiając w niemałe zakłopotanie konkursowe jury.

Uczestników oceniała komisja w niezmiennym od lat składzie, czyli:
P. Ewa Jankowiak, P. Barbara Zielińska, P. Agnieszka Balcerowiak, P. Alicja Nakoneczna.
Uwzględniając specyfikę każdej kategorii wiekowej i kierując się swoim profesjonalizmem komisja laur zwycięstwa przyznała następującym uczniom:

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Krystian Chrzanowski, II miejsce – Joanna Matczak, III miejsce – Hanna Bręczewska.
Nagrodę Publiczności w tej kategorii otrzymała Weronika Trafas a wyróżnienie Aleksandra Gomez-Górska.

W kategorii klas VII-VIII:
I miejsce – Igor Szajstek, II miejsce – Joanna Czumałowska, III miejsce – Lukrecja Szafrańska.
Nagrodę Publiczności w tej kategorii otrzymał Igor Szajstek a wyróżnienie Judyta Nowoświat.

Alina Reich








Galeria zdjęć z Konkursu


( POWRÓT )

Magdalena Gilewska - uczennica klasy IV TH otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 13 grudnia br w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego.
Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał najwyższą w danej szkole średnią ocen. W naszej szkole Stypendium na rok 2019/2020 otrzymała uczennica klasy IV TH - MAGDALENA GILEWSKA.
GRATULUJEMY!

Ewa Rewers








( POWRÓT )

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbył się etap powiatowy XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Organizowanej przez PCK . Szkołe reprezentowało troje uczniów : Julia Sajna, Maja Karaś oraz Michał Łysiak. Tematyka dotyczyła przede wszystkim zdrowego stylu życia ,ale również profilaktyki chorób nowotworowych, pierwszej pomocy czy uzależnień. Nie udało się przejść do kolejnego etapu, ale wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Marta Borucka
Adama Maliński






( POWRÓT )

Olimpiada HIV /AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS to święto obchodzone corocznie 1 grudnia. Z tej okazji Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała konkurs z wiedzy na temat HIV/AIDS. Piątka uczniów wyłoniona w drodze eliminacji szkolnych w składzie : Julia Witek, Martyna Firlej, Miłosz Gruszka, Tomasz Stachowiak, Gracjan Hudzicki reprezentowała Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu na etapie powiatowym. Odbył się on 2 grudnia w Urzędzie Miasta w Obornikach. Mimo iż, nie udało się zająć miejsca w czołówce wszystkim uczniom bardzo gratulujemy, gdyż zdobyta wiedza przyda się w dorosłym życiu .

Marta Borucka




( POWRÓT )

Konkurs – „Znam zasady bhp w rolnictwie”

W dniu 6 grudnia 2019 odbyła się kolejna coroczna edycja konkursu dotyczącego obowiązujących zasad bezpieczeństwa w rolnictwie. Konkurs przebiegał w trzech etapach.
I – Eliminacje pisemne
Wszyscy uczniowie Technikum Rolniczego i Szkoły Branżowej I stopnia rozwiązywali Test składający się z 40 pytań w ciągu 30 minut.
II – Eliminacje praktyczne
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, mieli za zadanie rozpoznać (naumyślnie zaaranżowane) usterki uniemożliwiające bezpieczną eksploatację zestawu maszynowego do nawożenia mineralnego.
III – Finał szkolny
Wyłonionych z dwóch poprzednich etapów pięciu uczniów odpowiadało przed komisją konkursową na trzy wylosowane przez siebie pytania. Zwycięzcami tegorocznego konkursu bhp zostali:
I – Krzysztof Wesoły Kl. III TR
II - Łukasz Sołtys Kl. II TR
III – Cyprian Kazimierczak Kl. II TR
IV – Adam Tulecki KL. I TR
V – Borys Jabczyński KL. I TR
Wszyscy finaliści zostali obdarowani kompletem nagród składającym się m.in. z wiertarki, gaśnicy, apteczki pierwszej pomocy, pasów transportowych. Konkurs z nagrodami przeprowadzili:
Przedstawiciele KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
Pan Bartosz Nyckowski i Pan Andrzej Okpisz
Przedstawiciel PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
Pan Zbigniew Ćwikła
Dyrekcja i Społeczność Szkolna ZS w Objezierzu składa Panom serdeczne podziękowanie za zrealizowanie tego ważnego wydarzenia w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.

Jan Napierała








Galeria zdjęć z konkursu


( POWRÓT )

Konkurs Gastronomiczny 2019

W dniu 28 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole XVI Konkurs Gastronomiczny w dwóch kategoriach:
I. Pasztety z warzyw.
II. Desery z wykorzystaniem warzyw.

Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele:
1. Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
2. Zespołu Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach
3. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka w Poznaniu
4. Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu
5. Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Murowanej Goślinie
6. Zespołu Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu

Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży szkół o profilu gastronomicznym zamiłowania do zawodu, podnoszenie umiejętności zawodowych, kultury zawodowej oraz poszukiwanie młodych talentów.

Prace uczniów były oceniane przez profesjonalne jury w składzie:
Pan Mieczysław Wciórka - obecnie szef produkcji w firmie Kuchnia Polki, wieloletni szef kuchni w Hotelu Mercury i przewodniczący komisji kwalifikacyjnej w zawodzie kucharz przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
Pan Marcin Hajnce - szef kuchni hotelu Mercure w Poznaniu
Pani Monika Jagodzińska – manager hotelu Sheraton w Poznaniu

Jury oceniało nie tylko smak potraw, ale również sposób podania, wykonanie, kompozycje smakowe oraz zastosowane techniki.
Uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali wyjątkowe potrawy. Tylko niewielkie różnice pozwoliły na wyłonienie zwycięzców.
W kategorii zakąski zwyciężyli:
I miejsce:
Jakub Kuźma z Zespołu Szkół Spożywczych w Poznaniu za „Pasztet z czerwonej ciecierzycy z chipsami z obierek, z olejem i majonezem z kolendry na grzankach”
II miejsce:
Maja Karaś z ZS w Objezierzu za „Pasztet pieczeniowy z warzyw z galaretką porzeczkową” (opiekun p. Małgorzata Kubiak)
III miejsce:
Wiktoria Płóciennik z ZS w Swarzędzu za „Pasztet z suszonych pomidorów na sianie z pora z konfiturą oliwkową”
Wyróżnienie otrzymał:
Patryk Mysiura z ZS w Pniewach za „Pasztet z ciecierzycy, puree dyniowo-jabłkowe i sos na bazie wina”

W kategorii desery zwyciężyli:
I miejsce:
Adrianna Staśkiewicz z Zespołu Szkół Spożywczych w Poznaniu za „Tartaletkę z kremem szpinakowym i serkiem mascarpone, z żelkiem z mango i lodami”
II miejsce:
Laura Cichacka z ZS w Objezierzu za „Ciasto buraczane w cytrynowo - karmelowym niebie” (opiekun p. Małgorzata Ewertowska)
Karolina Kaczmarek z ZS w Pniewach za „Koperkowy sernik na sosie z dyni i mango”
Wyróżnienie otrzymała:
Adrianna Olejniczak z ZS w Swarzędzu za „Brownie buraczane na kruszonce szpinakowej z żelką malinową”

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację.
Znakomitą oprawę konkursu oraz atrakcyjne nagrody jak co roku zapewnili sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy:
Urząd Miasta i Gminy Oborniki
Gminna Spółdzielnia w Obornikach
Państwo Kałek z restauracji Millenium w Obornikach
Nadleśnictwo Oborniki
Pan Wiesław Bartkowiak
Pan Mieczysław Wciórka
Hotel Sheraton
Hotel Mercure

Wielką atrakcją tegorocznego konkursu był profesjonalny pokaz przygotowania sushi, połączony z degustacją, przeprowadzony przez właściciela Master Sushi Bar w Szamotułach pana Karola Maciałka.
Serdecznie dziękujemy za spektakularne widowisko i niesamowite wrażenia smakowe.

Małgorzata Ewertowska










Galeria zdjęć z konkursu


( POWRÓT )

Połowinki 2019

Stołówkę naszej szkoły w sobotę 23 listopada wypełniła muzyka, piękne kobiety w balowych sukniach oraz przystojni mężczyźni w skrojonych na miarę garniturach. To klasa trzecia technikum świętowała „połowinki”, czyli półmetek swej nauki w szkole średniej.

Jeszcze niedawno pierwszoklasiści na swej nowej drodze edukacji, a już pomału myśli zmierzają ku maturze i studniówce, czemu wyraz dali uczniowie spontanicznym „polonezem”, który symbolicznie rozpoczął kolejny etap zdobywania wiedzy w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik.

Życzymy, by dalsza nauka przebiegała w równie szampańskich nastrojach jak te, które towarzyszyły młodzieży na balu.

Korzystając z okazji pragniemy również podziękować rodzicom za pomoc w organizacji tej wspaniałej imprezy.

Małgorzata Kubiak












( POWRÓT )

Święto Niepodległości

Jak co roku, 11 listopada delegacja Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu uczestniczyła w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Cztery dni później w Domu Kultury w Objezierzu odbył się uroczysty apel, przygotowany przez klasę I c Technikum pod kierunkiem wychowawczyni Pani Ewy Rewers. Wspierały ich uczennice z klas I a Technikum i II Technikum Hotelarstwa. Młodzież pokazała, iż wie, czym jest patriotyzm, ale także, że można go wyrazić słowem, śpiewem i tańcem.

Dziękuję Wam za udowodnienie, iż nie tylko „wierzycie w Polskę”, ale Polska może wierzyć w Was.

Elżbieta Dembińska








( POWRÓT )

Uwaga - zmiana planu lekcji od poniedziałku 4 listopada

Od poniedziałku 4 listopada nastąpi zmiana planu lekcji, nowy plan jest dostępny w zakładce -- Organizacja roku.

( POWRÓT )

Powiatowy Konkurs Plastyczny

25 października o godz.13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach miało miejsce spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czad i Ogień – Obudź Czujność” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Obornikach oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
Z naszej szkoły zwycięską nagrodę i pamiątkowy dyplom otrzymała Julia Sajna – uczennica kl. I TŻ i UG.
Serdecznie gratulujemy.

Bożena Styszyńska




( POWRÓT )

Wyboru Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 24 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziły je zmiany w Regulaminie, zatwierdzone na zebraniu przedstawicieli klas. Kandydaci mieli okazję zaprezentować się społeczności szkolnej i przekonać, że to właśnie oni winni stanąć na jej czele. Po przeliczeniu głosów okazało się, że w skład zarządu weszły:

• Maja Karaś z klasy II TŻ i UG,
• Weronika Stachowiak z klasy II TŻ i UG,
• Patrycja Oleksy z klasy II TR,
• Oliwia Pietz z klasy I D TŻ i UG.

DZIĘKUJĘ MATURZYSTOM ZA SPRAWNE PRZEPROWADZENIE WYBORÓW A NOWEMU ZARZĄDOWI SAMORZĄDU REALIZACJI POMYSŁÓW, KTÓRE UBARWIĄ SZKOLNĄ CODZIENNOŚĆ


Elżbieta Dembińska
Opiekunka SU










( POWRÓT )

Szkolny Konkurs Gastronomiczny 2019

Dnia 18 października 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs gastronomiczny, którego tematem przewodnim były pasztety i desery z wykorzystaniem warzyw. Jak zawsze nie zawiedli nas nasi uczniowie, którzy licznie stawili się do rywalizacji. Dużym zaskoczeniem była grupa uczniów z klas pierwszych. Wszyscy uczestnicy popisali się zaskakującymi umiejętnościami i świetnymi pomysłami.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły:

Maja Karaś z kl. II TŻ, przygotowując „Sernik dyniowy” oraz Laura Cichacka z kl. IV TŻ ze swoim „Ciastem buraczanym z kremem cytrynowym”.

Drugie miejsce przyznano Amelii Sulkowskiej z kl. II TŻ, za „Babeczki z burakami i czarnym kakao”.

Trzecie miejsce przypadło Zuzannie Pacholskiej z kl. I B TŻ za „Czekoladowe ciasto z burakami”.

Jury wyróżniło również Zuzannę Król z kl. I D TŻ za „Leśny mech”.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych edycjach.


Małgorzata Ewertowska










( POWRÓT )

Ślubowanie klas o Profilu Policyjnym

„Ja, uczeń klasy policyjnej przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, strzec dobrego imienia ucznia Zespołu Szkół w Objezierzu, pilnie i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę i umiejętności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.”









Galeria zdjęć ze ślubowania


( POWRÓT )

Dzień Edukacji Narodowej

14 października, jak każdego roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia, dzięki gościnności Biblioteki Publicznej w Obornikach, odbyła się w Domu Kultury w Objezierzu. Za przygotowanie imprezy odpowiedzialna była klasa II TH/TR, która zaprosiła do współpracy koleżanki i kolegów z innych klas. Wśród gości nie zabrakło aktualnych i byłych pracowników Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu a także reprezentantów organu prowadzącego. Po części oficjalnej wszyscy przenieśli się do stołówki, gdzie czekały kawa i pyszne ciasta. Dzień Edukacji to także świetna okazja do oficjalnego otwarcia pracowni gastronomicznej, wyposażonej na miarę XXI wieku, dzięki realizacji jednego z unijnych projektów.

DZIĘKUJĘ MŁODZIEŻY, KTÓRA KOLEJNY RAZ STANĘŁA NA WYSOKOŚCI ZADANIA, BO TO DZIĘKI WAM, NASZA PRACA MA SENS

Elżbieta Dembińska










Galeria zdjęć z Dnia Edukacji Narodowej


Galeria zdjęć z otwarcia pracowni gastronomicznej


( POWRÓT )

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

10 października 2019 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach. Uczniowie typowali swoich faworytów spośród 14 kandydatów, wyłonionych przez poszczególne klasy. Aby ułatwić wybór, dzień przed głosowaniem odbył się apel, podczas którego kandydaci mieli okazję przekonać do siebie koleżanki i kolegów. Do komisji wyborczej powołano maturzystów: Magdalenę Gilewską, Julię Witek i Gracjana Hudzińskiego.

Po ostatecznym podliczeniu głosów okazało się, że społeczność Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Obornikach będą reprezentowały: Weronika Stachowiak z klasy II TŻ i UG oraz Olimpia Masiera z klasy I D TŻ i UG.

Gratuluję Weronice oraz Olimpii i życzę owocnej pracy dla młodzieży a Magdalenie, Julii i Gracjanowi dziękuję za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Elżbieta Dembińska
Opiekunka SU










( POWRÓT )

V Dzień Języków w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu

30 września 2019 roku w ZS w Objezierzu już po raz piąty obchodziliśmy Dzień Języków. W tym roku klasy prezentowały 12 krajów Unii Europejskiej: Węgry, Hiszpanię, Włochy, Litwę, Szwecję, Czechy, Chorwację, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Grecję i Belgię. Nauczyciele wylosowali tym razem Rosję. Każda klasa wspaniale zaprezentowała wylosowany kraj. Na pięknie udekorowanych stoiskach pyszniły się tradycyjne dla danego państwa przekąski i desery. Uczniowie ujawnili swoje talenty taneczne i językowe śpiewając, recytując wiersz czy przeprowadzając dialog w języku prezentowanego kraju. W bardzo interesujący sposób przekazali swoim koleżankom i kolegom najważniejsze informacje o różnych krajach. Nauczyciele stanęli na wysokości zadania i nie tylko wykonali piękny plakat ale też zaśpiewali słynną piosenkę „Biełyje rozy”.
Jak co roku jury w składzie: Pan Dyrektor Roman Ostrowski, Pani Wice-dyrektor Edyta Mikołajczak, Anna Wachowiak, Marta Borucka, Karolina Warchoł i Grzegorz Cieślak po podliczeniu punktów w 5 kategoriach (pomysł/kreatywność, estetyka wykonania, poziom trudności, smak,) wydało werdykt.

Pierwsze miejsce zajęła klasa III TŻ/TR, drugie – klasa IV TH/TR/TŻ a trzecie – klasa IITH/TR. Wszystkie klasy zostały nagrodzone paczkami cukierków ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Po raz kolejny Dzień Języków okazał się bardzo udaną szkolną imprezą, która zintegrowała uczniów i nauczycieli, i w którą zaangażowali się też rodzice naszej młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę.

Agnieszka Frącowiak








Galeria zdjęć z Dnia Języków 2019


( POWRÓT )

XXXVIII Rajd „Mickiewiczowskim Szlakiem” Oborniki – Objezierze 2019

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się z Wami na trasie wyjątkowego rajdu wiodącego szlakami Adama Mickiewicza. Tegoroczny rajd zgromadził sporą grupę miłośników aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy.
Start rajdu miał tradycyjnie miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach.
Choć pogoda od rana nie zachęcała, rowerzystom to nie przeszkadzało i w raz z wjazdem na metę, w objezierskim parku pojawiły się promienie słoneczne. Za to Wam dziękujemy!

Na mecie, na uczestników czekała ciepła kiełbasa z grilla, świeżo wypiekany chleb w piecu chlebowym, gorące napoje oraz świetne humory. Konkurencje sprawnościowe oraz konkurs piosenki, sprawiły uczestnikom wiele frajdy a zwieńczeniem tego wydarzenia było wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych
. Już nie możemy doczekać się kolejnego rajdu.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Ewa Rewers














Galeria zdjęć z Rajdu Mickiewiczowskim Szlakiem 2019


( POWRÓT )

Dzień Głośnego Czytania 2019

W związku ze zbliżającym się Dniem Głośnego Czytania uczennice kasy IV Technikum Hotelarstwa: Magdalena Gilewska, Weronika Chudziak i Weronika Kokott odwiedziły uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu. Dzieciom z przedszkola i zerówki najwyraźniej przypadły do gustu, zaproponowane przez starsze koleżanki, nieśmiertelne wiersze Juliana Tuwima, bo słuchały, jak zaczarowane. Na koniec otrzymały lizaki a zbiór wierszy trafił do szkolnej biblioteki, by zawsze mogły do niego zajrzeć.

DZIĘKUJĘ DZIEWCZYNOM ZA ZAANGAŻOWANIE I CIEPŁY NASTRÓJ SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ A MALUCHOM ZA UWAGĘ

Elżbieta Dembińska








( POWRÓT )

Komunikat o dojazdach do szkoły komunikacją gminną



( POWRÓT )

Narodowe Czytanie 2019

6 września 2019 roku, korzystając z gościnności p. dyrektora Biblioteki Publicznej im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, Mateusza Klepki, zebraliśmy się w Domu Kultury w Objezierzu, by uczestniczyć w Narodowym Czytaniu. Imprezę zorganizowaliśmy w ramach współpracy ze wspomnianą wyżej Biblioteką Publiczną i obornicką filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Z zaproponowanych w tym roku tekstów wybraliśmy ,,Sachem” Henryka Sienkiewicza. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy: p. dyrektora Biblioteki Publicznej im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, Mateusza Klepkę, p. kierownik obornickiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, p. dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Objezierzu, Zosię, uczennicę tejże szkoły. Zespół Szkół w Objezierzu reprezentowali Magdalena Gilewska i Hubert Jóźwiak. Rozstrzygnięto tradycyjnie organizowany z tej okazji konkurs. Wśród laureatów znalazły się nasze uczennice, Danuta Gejer i Klaudia Wojtkowiak.

Dziękuję Wszystkim za współpracę a młodzieży, która słuchała w skupieniu utworu Sienkiewicza wyrażam uznanie za godne zachowanie i pokazanie, że z kulturą są „za pan brat”.

Elżbieta Dembińska








Galeria zdjęć z Narodowego Czytania 2019


( POWRÓT )

Stypendium i wyprawka szkolna - informacje





( POWRÓT )

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września w naszej szkole odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2019/2020. O godzinie 10:00 poczet sztandarowy z p. dyrektorem Romanem Ostrowskim oraz opiekunką SU uczestniczył w apelu poległych pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Obornikach. Jego tekst odczytała nasza uczennica Magdalena Gilewska. Następnie delegacje szkół, przedstawiciele władz lokalnych i goście udali się do Objezierza, gdzie wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Bartłomieja a następnie w uroczystym apelu przed pałacem.
Pan dyrektor Roman Ostrowski powitał przybyłych na uroczystość. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo dobry nabór do klas pierwszych, przedstawił najważniejsze sukcesy szkoły i życzył wszystkim udanego roku szkolnego. Ciepłe słowa usłyszeliśmy od p. burmistrza Piotra Woszczyka oraz posła na Sejm RP p. Krzysztofa Paszyka. Zgodnie z tradycją pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a delegacja SU złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni do szkolnej stołówki na, przygotowany przez p. kucharkę i nauczycielki przedmiotów gastronomicznych, poczęstunek.

Elżbieta Dembińska














Galeria zdjęć z inauguracji roku szkolnego 2019/2020


( POWRÓT )

KOMUNIKAT - inauguracja nowego roku szkolnego



( POWRÓT )

KOMUNIKAT - lista wolnych miejsc do klas pierwszych



( POWRÓT )

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020













( POWRÓT )

Listy kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

















( POWRÓT )