Strona główna W górę

Rok 2008/9

Rok 2003/4 Rok 2004/5 Rok 2005/6 Rok 2006/7 Rok 2007/8 Rok 2008/9 Rok 2009/10Zakończenie projektu "Szkoła z klasą"
Zakończenie roku szkolnego klas II zasadniczej szkoły zawodowej
Stypendia Unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego
Festyn sportowo-obronny Objezierze 2009
Egzamin maturalny rozpoczęty
VI Konkurs Gastronomiczny
Zakończenie edukacji klas maturalnych 2009
Wiosenne Biegi Przełajowe Objezierze 2009
Sukces Weroniki Przenicznej - Konkurs Recytatorski
Misterium Męki Pańskiej Objezierze 2009
Rekolekcje Wielkopostne 2009
Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej Objezierze 2009
Dzień otwartych drzwi 2009
Spotkanie z Żandarmerią Wojskową z Poznania
Studniówka 2008
II Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe
Fascynujący świat nauki i biznesu
Dzień Patrona 2008
Konkurs "Mickiewiczowi Potomni"
Przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego, opałowego i etyliny
Program kulinarny "Pyry z gzikiem" nagrywany w naszej szkole
Konkurs "Bhp w rolnictwie"
Obchody Święta Niepodległości w Obornikach i Rogoźnie
Apel z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Dzień Edukacji Narodowej - 2008
Wycieczka pracownicza do Kudowy Zdrój i Skalnego Miasta w Czechach
Ogłoszenie o przetargu - ciągnik Ursus C-360
XXVII Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem
Przyjęcie pierwszoklasistów-gimnazjalistów do społeczności szkolnej
Jubileuszowa 15 akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2008"
Jesienne Szkolne Biegi Przełajowe - Objezierze 2008
Inauguracja nowego roku szkolnego 2008/9
Remonty zakończone, szkoła gotowa do nowego roku szkolnego

Zakończenie projektu "Szkoła z klasą"

      W czwartek 18 czerwca 2009r odbyło się uroczyste zakończenie Projektu Szkoła z klasą połączone z wręczeniem końcowych Certyfikatów grupie 61 uczniów uczestniczących w zajęciach.
Projekt Szkoła z klasą realizowany był w Zespole Szkół im.Adama Mickiewicza w Objezierzu w okresie od 16 lutego do 18 czerwca 2009r. przy współudziale Agencji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, którą reprezentował Pan Łukasz Dymek.
Projekt w całości sfinansowany został w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Głównym założeniem projektu było przygotowanie uczniów ostatnich klas technikum i liceum profilowanego do egzaminu maturalnego. Łącznie w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie w wymiarze 60 godzin z każdego przedmiotu wzieło udział 61 uczniów.Zajęcia, które odbywały się zgodnie ustalonym harmonogramem, głównie w soboty, prowadzili najbardziej doświadczeni nauczyciele.
W czasie krótkiego spotkania podsumowującego, prowadzący zajęcia podziękowali przedstawicielowi Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Panu Łukaszowi Dymkowi za sprawną stronę organizacyjną oraz wolę realizacji podobego projektu w przyszłym roku szkolnym.


Uczestnicy Projektu

Roman Ostrowski
dyrektor szkoły

Galeria zdjęć z zakończenia projektu
( POWRÓT )

Zakończenie roku szkolnego klas II zasadniczej szkoły zawodowej

      Dnia 10 czerwca 2009r pożegnaliśmy uczniów klasy II a i II b Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii. Spotkanie obyło się w pięknych pałacowych wnętrzach, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Pani Dyrektor oraz wychowawcy klas podsumowali dwuletni cykl nauczania oraz życzyli pomyślności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Podziękowaniem dla szkoły ze strony absolwentów był upominek dla pracowni gastronomicznej w postaci narzędzi i przyrządów kuchennych.

Edyta Mikołajczak
wychowawca klasy

Galeria zdjęć z zakończenia roku
( POWRÓT )

Stypendia Unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

     Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu jest Partnerem projektu pn.
„Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Stypendia te skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, mieszkających na obszarach wiejskich, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz systematycznie uczęszczających na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Głównym celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniom z obszarów wiejskich poprzez programy stypendialne.
Naszej szkole przyznano 12 stypendiów oraz 13 uczniów znalazło się na liście rezerwowej. Ostatecznie stypendium otrzymało 21 uczniów. Na ten cel otrzymaliśmy 30.000,00 złOryginalny dokument w wersji  

admin

( POWRÓT )

Festyn sportowo-obronny Objezierze 2009

      Po raz trzeci w Zespole Szkół w Objezierzu odbył się festyn sportowo obronny pod hasłem

"Razem bezpieczniej"
z udziałem żandarmerii wojskowej. Uczniowie brali udział w dwóch konkurencjach: sportowo-obronnej (tor przeszkód, pole minowe, strzelanie, ubieranie odzieży przeciwchemicznej na czas), w której zwyciężyła drużyna klasy I technikum hotelarstwa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (test z przepisów ruchu drogowego, tor rowerowy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej), w tej konkurencji najlepsi byli uczniowie klasy II technikum rolniczego. Drużyna nauczycieli wykazała sie również ogromną wolą walki zajmując II miejsce w konkurencji sprawnościowej.Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundował Wielkopolski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Rada Rodziców, natomiast słodycze dla wszystkich uczestników zawodów sponosrowała firma przewozowa obsługująca szkołę.

Edyta Mikołajczak
organizator festynu

Galeria zdjęć z festynu
( POWRÓT )

Egzamin maturalny rozpoczęty

      W dniu 4 maja pisemnym egzaminem z języka polskiego czterdziestu abiturientów naszej szkoły rozpoczęło zmagania o zdobycie świadectwa dojrzałości. We wtorek znacząca grupa przystąpiła do egzaminu z języka angielskiego. Każdego dnia maturzyści mierzą się z kolejnymi przedmiotami bowiem zgodnie z deklaracjami winni zaliczyć obok języków jeden z przedmiotów do wyboru. Wielu wybrało wos, geografię oraz historię. Jedynie jedna maturzystka zamierza pisać egzamin z matematyki.
Równolegle z egzaminami pisemnymi od poniedziałku 11 maja rozpoczynają się egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Zatem przed maturzystami kolejny pracowity tydzień - miejmy nadzieję że wiedza zdobyta w czasie nauki pozwoli bez problemów przebrnąć przez kolejne pytania i zadania.
Cała społeczność szkolna trzyma kciuki i życzy powodzenia wszystkim abiturientom którzy zdają egzamin maturalny.

K. Filipowiak

Galeria zdjęć z matury
( POWRÓT )

VI Konkurs Gastronomiczny

      W dniu 28 kwietnia odbył się konkurs gastronomiczny w dwóch kategoriach:

"Kurczak na stole nie tylko w rosole" - kulinarna VI edycja
"Kolacja w morskich głębinach" - aranżacja stołów II edycja

Uczniowie z siedmiu szkół rywalizowali w wymienionych dwóch kategoriach. Najlepsi zdobyli cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i sponsorów prywatnych a wszyscy uczestnicy opuszczali Objezierze z upominkami i nagrodami pocieszenia.Starostwo powiatowe z Obornik reprezentował Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu pan Paweł Drewicz. Szczególne podziękowania otrzymały nauczycielki, które przygotowały uczestników do konkursu. Na zakończenie konkursu pan dyrektor Roman Ostrowski podziękował organizatorkom konkursu - nauczycielkom przedmiotów gastronomicznych z Objezierza.

Wyniki konkursu kulinarnego

Jury w składzie:
       Wojciech Wiciak - przewodniczący - szef kuchni hotelu "Merkury" w Poznaniu
       Mieczysław Wciórka - członek - szef produkcji w "Accord" w Poznaniu
       Andrzej Nowakowski - członek - szef kuchni hotelu "Ikar" w Poznaniu
ustaliło następującą kolejność:

Miejsce
Nazwisko i imię
Nazwa potrawy
Szkoła
1
Jagoda ŁuczakWiosenna niespodziankaZespół Szkół w Rokietnicy filia w Murowanej Goslinie
2
Michalina UrbaśNadziane udko w wiosennym powiewieZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jarocinie
3
Bartosz ŁopataStożki pistacjowe w zielonej pierzynceZespół Szkół im E. Szczanieckiej w Pniewach
wyróżnienie
Piotr CzerwKacze hokus pokusZespół Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu
publiczność
Angelika WolarczykRolada z kurczakaZespół Szkół nr2 im J. Korczaka w Poznaniu
udział
Natalia FilipiakWarkocz serowo-drobiowyZespół Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu
udział
Joanna KmiecińskaZielone roladki drobioweZespół Szkół nr2 w Szamotułach
udział
Natalia PlichKurczak nadziewanyZespół Szkół nr3 im H. Kołątaja w Szamotułach
udział
Paulina WiczyńskaKurczak makaroniZespół Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu

publiczność - wyróżnienie publiczności.
wyróżnienie - wyróżnienie jury.

Wyniki konkursu aranżacji stołów

Jury w składzie:
       Joanna Napierała - przewodnicząca - florystka z Obornik
       Anna Derbis - członek - nauczyciel metodyk z Poznania
ustaliło następującą kolejność:

Miejsce
Nazwisko i imię
Szkoła
1
Iwona PrzybylakZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jarocinie
2
Adrianna SobczakZespół Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu
3
Paulina KrusickaZespół Szkół nr3 im H. Kołątaja w Szamotułach
4
Kinga ChlebdaZespół Szkół im A. Mickiewicza w Objezierzu
5
Monika PrzewoźnaZespół Szkół im E. Szczanieckiej w Pniewach
6
Paulina WaśkowiczZespół Szkół nr2 im J. Korczaka w Poznaniu

Wyróżnienie publiczności otrzymała Kinga Chlebda z Objezierza.

W. Ciechanowska

Galeria zdjęć z konkursu
( POWRÓT )

Zakończenie edukacji klas maturalnych 2009

    Abiturienci w dniu 24 kwietnia zakończyli edukację. Wspaniała uroczystość pożegnalna przygotowana przez wychowawców klas maturalnych III liceum profilowanego, IV technikum żywienia, rolniczego i gastronomicznego była okazją do podsumowań, wręczenia dyplomów i nagród dla absolwentów i ich rodziców. Nagrodę dla najlepszej absolwentki Ilony Szczepskiej w imieniu Starosty Obornickiego wręczył Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu pan Paweł Drewicz. Część artystyczną przygotowała klasa III technikum żywienia z wychowaczynią panią Eweliną Furman.


Nagroda dla Ilony Szczepskiej

Nagroda Starost Obornickiego

Przekazanie sztandaru

Przemówienie dyrektora szkoły

Kwiaty dla nauczycieli

Wręczanie świadectw

Wręczanie świadectw

Życzenia od kolegów

Występ klasy III TŻ

Absolwenci 2009
Foto Elżbieta Czechowska

Krzysztof Filipowiak

Galeria zdjęć z zakończenia edukacji
( POWRÓT )

Wiosenne biegi przełajowe Objezierze 2009

    Tradycyjnie na początku wiosny w objezierskim parku uczniowie naszej szkoły rywalizują w biegach przełajowych. Urokliwy o tej porze roku park zachęca do wysiłu i sportowej rywalizacji. Do zawodów przystąpili uczniowie w dwóch grupach wiekowych - gimnazjaliści i reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych. Zwyciężyli oczywiście najlepsi i otrzymali dyplomy z rąk pana dyrektora Romana Ostrowskiego a zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo sportowe koszulki.
Kolejny bieg i okazja do rewanżu już po wakacjach w ramach jesiennych biegów przełajowych.


Start gimnazjalistów

Zaraz meta

Zawodnicy na trasie

Bieg w urokliwym parku

Weronika Przeniczna

Michał Buszkiewicz

Lilianna Wota

Alan Szymański

Krzysztof Filipowiak

( POWRÓT )

Sukces Weroniki

    2 kwietnia 2009 roku Weronika Przeniczna z klasy I Technikum Hotelarstwa reprezentowała naszą szkołe w II etapie

VII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Twórczość Adama Mickiewicza".
Miała okazję porównać swoje umiejętności z rówieśnikami ze szkół okręgu poznańskiego, między innymi z: Poznania, Zbąszyna, Opalenicy, Środy, Gniezna, Rogoźna, Ostrowa Wielkopolskiego.
Występ mojej Podopiecznej spodobał się komisji - Weronika zajęła III miejsce i tym samym znalazła się w ścisłej czołówce, która będzie kontynuowała zmagania podczas finału w Śmiełowie.
Ciesząc się z sukcesu, pragnę wyrazić uznanie Gospodarzom konkursu, Dyrekcji i Nauczycielom V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za sprawną organizację imprezy i życzliwe przyjęcie uczestników.

Elżbieta Dembińska


Weronika z nagrodą

( POWRÓT )

Misterium Męki Pańskiej 2009


Biczowanie

Skazanie na śmierć

Bierze krzyż na swe ramiona

Pierwszy upadek

Jezus spotyka swoją Matkę

Pomoc Szymona Cyrenejczyka

Weronika ociera twarz Jezusowi

Drugi upadek

Pan Jezus przybity do krzyża

Krzyżowanie

Pieta

Przeniesienie do grobu

Pan Jezus umiera na krzyżu

Zdjęcie z krzyża

Pan Jezus umiera na krzyżu

Rozpacz Matki Pana Jezusa

Po śmierci się pokazał

Zmartwychwstanie

Podziękowanie Ks. proboszcza
Grzegorza Piotrowskiego

Zespół "Ecce Homo"

Krzysztof Filipowiak

( POWRÓT )

Rekolekcje Wielkopostne 2009

Galeria zdjęć

               

               

( POWRÓT )

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej Objezierze 2009

( POWRÓT )

Dzień otwartych drzwi 2009

    W dniu 15 marca zaprosiliśmy uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców aby zaprezentować ofertę edukacyjna naszej szkoły. Była to okazja do zwiedzenia szkoły, porozmawiania z uczniami i nauczycielami, posurfowania po Internecie i podziwiania występu szkolnego zespołu tańca ludowego. Tradycyjnie podejmowaliśmy gości objezierskimi rogalikami wypieczonymi przez uczniów.
    Wielu gimnazjalistów zabrało do domów wzory podań i regulamin rekrutacji oraz ulotki o szkole.

K. Filipowiak


W pracowni informatycznej


Objezierskie rogaliki


Występ zespołu tańca ludowego


W pracowni obsługi konsumenta

( POWRÓT )

Spotkanie z Żandarmerią Wojskową z Poznania

    W dniu13 lutego 2009 r. uczniowie klas maturalnych oraz IIa i IIb Szkoły Zawodowej wzieli udział w spotkaniu z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej z Poznania. Spotkanie przebiegało pod hasłem

"Razem bezpieczniej"

Żandarmi zaprezentowali dwa filmy mówiące o niebezpieczeństwach na drodze i zachowaniu kierowców pod wpływem alkoholu. Mówili również o tym jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się podczas kierowania pojazdem, tak aby nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych.

Edyta Mikołajczak
pedagog szkolny


Prezentacja filmów

( POWRÓT )
 

Studniówka 2008

    Dnia 24.01.2009 r. odbyła się w naszej szkole Studniówka z udziałem uczniów klas: IV TŻ/TR, IV TOUG i III LP. Swoją obecnością zaszczyciło nas grono pedagogiczne oraz goście z BBS Luchow. Rodzice pomagali w przygotowaniach. Studniówkę tradycyjnie rozpoczął pan dyrektor Roman Ostrowski słowami: "Orkiestra grać. Poloneza czas zacząć." Po polonezie nastąpiło wręczanie kwiatów, przemówienia oraz rozdanie uczniom koniczynek na szczęście. O północy na sali pojawił się tort. Wszyscy uczestnicy imprezy byli zadowoleni i bawili się do końca.

Ilona Szczepska


Uczennice klasy III Liceum Profilowanego  (foto. K. Paprzycki)


Klasa IV Technikum GA  (foto. K. Paprzycki)


Klasa IV TŻ i TR  (foto. K. Paprzycki)


Klasa III LP   (foto. K. Paprzycki)


Wspaniały tort  (foto. K. Paprzycki)


Polonez rozpoczynający studniówkę   (foto. K. Paprzycki)

( POWRÓT )

II Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe

    W dniach 18-21 lutego.2009r. w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu odbędzie się ogólnopolska impreza dla gitarzystów oraz wszystkich fanów gitary. Warsztaty prowadzone będą przez Artura Lesickiego, Witolda Żuromskiego, Marka Raduli i Jacka Królika.
Dodatkową atrakcją warsztatów będą: impreza towarzysząca – koncert zespołu ,,Pi – Er – Dwa’’ w składzie : Marek Raduli, Wojtek Pilichowski, Tomek Łosowski w sali kina ,,Halszka’’ w Szamotułach 20 lutego o godz.19.00 oraz koncert finałowy warsztatów z udziałem Jacka Królika i jego kwartetu w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury 21 lutego o godz.19.00.
Koszt uczestnictwa w warsztatach to jedyne 120zł.
Numer konta bankowego na które należy uiścić opłatę za udział w warsztatach:
PKO BP Oborniki 64 1020 4128 0000 1302 0042 7526
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
64-600 Oborniki
z dopiskiem "Warsztaty Gitarowe"

Cennik za zakwaterowanie i wyżywienie:
- nocleg w internacie (pokoje 2-osobowe) – 20 zł/dobę/osobę
- wyżywienie: śniadanie 6 zł, obiad 15 zł, kolacja 6 zł

Prosimy , aby wyżywienie rezerwować do 17 lutego 2009 r.
Tel/fax: 061 2966276
e-mail: zs@objezierze.pl

( POWRÓT )

Fascynujący świat nauki i biznesu

Miło nam poinformować, że uczniowie naszego Gimnazjum zostali wybrani do udziału w projekcie pod nazwą:

„Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie"

ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”. Znaleźliśmy się w gronie 73 Gimnazjów z całej Polski.
    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a wartość jego wynosi ponad 16,5 mln złotych. Realizowany jest przez dwie firmy: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A z Poznania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry.

Oryginalny dokument w wersji
  


Uczestnicy projektu przed zajęciami

( POWRÓT )

Dzień Patrona 2008

    Tradycyjnie w ostatni dzień nauki roku kalendarzowego społeczność szkoły i znakomici Goście spotykają się na uroczystej akademii podsumowującej miniony rok i podkreślającej przywiązanie do tradycji mickiewiczowskich. Tak też było 19 grudnia tego roku. Spotkanie uświetnili przedstawiciele władz powiatu obornickiego, miasta Obornik, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, dwaj księża proboszczowie Grzegorz Piotrowski i Wojciech Napierała i pierwszy raz władze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów, dzięki Któremu nasza młodzież ma szanse uczestniczyć w spotkaniach z Żandarmerią Wojskową i poznawać życie wojska w ramach "Dnia rekruta" i "Do woja marsz ".
Uroczystość rozpoczął dyrektor Roman Ostrowski - przedstawiając osiągnięcia naszej szkoły w minionym roku, wszyscy ze zdumieniem słuchali jak wiele "zdziałaliśmy" w trakcie mijających 12 miesięcy. Następnie uhonorowano uczniów wyróżniających się w działalności pozalekcyjnej. Wyróżnienie odebrał Szymon Solarski za III miejsce w konkursie multimedialnym TVP, Weronika Przeniczna za zwycięstwo w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Obornikach, 12-tu uczniów odebrało nagrody za konkurs "Uzależnienie - droga do nikąd"  i 6 osób nagrodzono w "Konkursie wiedzy o patronie Adamie Mickiewiczu".
    Po części oficjalnej mieliśmy okazję podziwiać zespół tańca ludowego szkoły, wysłuchaliśmy Weroniki Przenicznej recytującej poezję, Andżeliki Dziabas śpiewającej kolędy i obejrzeliśmy inscenizację współczesnej wersji "Ballady Lilije".
Następnie grono pedagogiczne szkoły i zaproszeni goście przeszli do pałacu objezierskiego na tradycyjny opłatek.
W związku z przypadającą w tym roku 90-tą rocznicą wybuch Powstania Wielkopolskiego goście zwiedzili okolicznościową wystawę.

Krzysztof Filipowiak


Początek akademii


Życzenia i upominek od starosty obornickiego


Weronika Przeniczna w asyście żołnierzy z różnych epok


Dyrektor Roman Ostrowski i Pan Prezes Edward Kusiak z WSAR po podpisaniu umowy o współpracy


Zespół tańca ludowego


Ballada  "Lilije"


Andżelika przed występem


Tradycyjny opłatek w pałacu

( POWRÓT )

Konkurs "Mickiewiczowi Potomni"

    15 grudnia już po raz 12 przyjechali do Objezierza uczestnicy Konkursu. Przez pałacowe sale przewinął się korowód bohaterów "Pana Tadeusza". Fragmenty właśnie tego utworu prezentowali młodzi artyści. Ich popisy oceniała komisja, w której skład weszły Panie: Ewa Jankowiak, Ewa Kilimasek oraz Alicja Nakoneczna. Uczestnicy zadbali o strawę dla ducha, ale przecież konkurs w Objezierzu słynie także z pysznych rogalików. W tym roku były one dziełem uczniów klasy II Szkoły Zawodowej i I Techniku Organizacji Usług Gastronomicznych.
Komisja i publiczność wskazali tych samych faworytów:
    Adama Ratajczaka z Gimnazjum przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu oraz
    Michalinę Kowala ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Rogoźna.
Dziękuję sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla wykonawców:
    - Multimedialnej Sieci Kablowej Inea z Poznania
    - Hurtowni Denar z Obornik
    - Starostwu Powiatowemu z Obornik
Trudno byłoby mi zorganizować tę imprezę bez wsparcia niezawodnych współpracowników z Zespołu Szkół w Objezierzu:
    Anny Wachowiak,
    Anny Kowalak,
    Krzysztofa Filipowiaka.
Im również dziękuję a miłośników poezji naszego Patrona zapraszam już teraz na
    XIII Konkurs "Mickiewiczowi Potomni"

Elżbieta Dembińska


Uczestnicy Konkursu w Towarzystwie Pani Elżbiety Dembińskiej i Pana dyrektora Romana Ostrowskiego

( POWRÓT )

Przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego, opałowego i etyliny 
Ważne uzupełnienie poniżej ogłoszenia!                                             
    

Objezierze, dnia 11.12.2008r.

Ogłoszenie o zamówieniu –   zakup i dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i etyliny -
ZS Objezierze

 1. Zamawiający :

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, 64-600 Oborniki
tel.( 061) 29 66 276,  fax ( 061) 29 66 276, e-mail:  zs@objezierze.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można pobrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Objezierze, 64-600 Oborniki   w sekretariacie u p. Elżbiety Bandurskiej  lub na stronie internetowej www.zs.objezierze.pl 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie : Przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem zamówienia jest :
            - olej opałowy                                80 000 litrów

- benzyna bezołowiowa Pb 95          2 000 litrów

- olej napędowy                                 3 000  litrów

3. Opis przedmiotu zamówienia :

W zakres zamówienia  wchodzi zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby zamawiającego oraz dostawa oleju napędowego  i etyliny z dystrybutorów w stacji paliw.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  - olej opałowy                              09135100-5

                                                      - benzyna bezołowiowa Pb 95      09132100-4

                                                      - olej napędowy                           09134100-8

3.1  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

4.   Wartość zamówienia do 133 000 euro.

5. Osoby do kontaktu:

a) Dyrektor Zespołu Szkół – Roman Ostrowski

                Objezierze, 64-600 Oborniki Tel./Fax ( 067)29 66 287, w godz. 9.00 do 12.00

b). Sekretarz szkoły – Elżbieta Bandurska

                 Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w Objezierzu, 64-600 Oborniki, w godz. od 800 do 1400

6. Termin wykonania zamówienia:   od  2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2009r

 7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 

      1.   Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

  1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z   2007r, poz. 1655  oraz Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008r)

  10.Kryteria oceny ofert :

- cena za wykonanie zamówienia                        100 %

12. Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2008r.  o godzinie 11.00

       Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu,
       64-600 Oborniki 

13. Otwarcie ofert  nastąpi dnia 29.12.2008r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego   

 14.  Data wysłania ogłoszenia:  11.12 2008r.

Uzupełnienie ogłoszenia (
18 grudnia 2008r.)
W Ofercie (załącznik-1 dołączony do SIWZ) należy przyjąć cenę PKN ORLEN z dnia przetargu - 29 grudnia 2008r.

Do pobrania:
          Wzór umowy (do pobrania)

   
      SIWZ na olej opałowy (do pobrania)

 

Program kulinarny "Pyry z gzikiem" nagrywany w naszej szkole

    W niedzielę 30 listopada 2008 r. poznańska telewizja PTV dokonała na terenie Zespołu Szkól im Adama Mickiewicza w Objezierzu nagrania znanego programu kulinarnego "Pyry z gzikiem"
W programie, którego emisja przewidywana jest w dniu 20 grudnia o godzinie 22:15 wystąpi obok znanego prezentera Mariusza Kwaśniewskiego uczennica klasy III Technikum żywienia i gospodarstwa domowego - Ewa Sawicka. Ewa na ekranie zaprezentuje przygotowanie tradycyjnego karpia światecznego z warzywami oraz kompot z suszu owocowego.
Nagranie programu odbyło się w pracowni technologicznej szkoły, pięknie świątecznie udekorowanej przez panie Annę Kowalak i Barbarę Kokott.
Ewę do telewizyjnego występu przygotowały panie: Małgorzata Kubiak, Anna Wachowiak i Beata Korzeniowska.
W przygotowaniu naczyń i stroju uczestników uczestniczyła pani Wiesława Ciechanowska.
Ryby na potrzeby programu przekazało Gospodarstwo Rybackie Państwa Grażyny i Lecha Klabiszów.

Roman Ostrowski
dyrektor szkoły


Ewa i Tomek gotowi do nagrania programu   
(Foto: Roman Ostrowski)


Nagranie programu - pan Mariusz Kwaśniewski z Ewą w akcji   
(Foto: Roman Ostrowski)


Po nagraniu ...   (Foto: Roman Ostrowski)


Pani Kubiak i Wachowiak w trakcie "konsultacji"   (Foto: Roman Ostrowski)

( POWRÓT )

Konkurs "Bhp w rolnictwie"

    Dnia 20 listopada odbył się konkurs dla uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie pod tytułem:

"Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym"

Organizatorami były dwie instytucje:
    - Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu,
    - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas I, II, III i IV technikum rolniczego.
Pierwszy etap był testem 40 pytań, drugim etapem była część praktyczna na przykładzie ciągnika Ursus z prasą kostkującą Z-224.
Trzeci etapem był finał ustny z udziałem trójki najlepszych uczestników poprzednich etapów.
Laureatami zostali:
    1. Sebastian Grzebiela
    2. Jacek Balcerowiak
    3. Mateusz Handzel
    4/5. Marcin Kukuła i Mieczysław Nowicki.

Jan Napierała


Etap praktyczny  (Foto: Krzysztof Filipowiak)


Etap ustny - finał  (Foto: Krzysztof Filipowiak)


Laureaci konkursu z jurorami  (Foto: Roman Ostrowski)

( POWRÓT )

Obchody Święta Niepodległości w Obornikach i Rogoźnie

    W dniu 11 listopada 2008 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.
W Rogoźnie na uroczystościach Powiatowych przy pomniku na Placu Powstańców Wielkopolskich szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy i delegacja, która złożyła symboliczną wiązankę kwiatów.
W Obornikach w czasie uroczystego Apelu przy pomniku Bohaterów II Wojny Światowej młodzież naszej szkoły, tradycyjnie już złożyła kwiaty w hołdzie tym którzy którzy zginęli za Ojczyznę.

Roman Ostrowski


Uroczystości w Rogoźnie  (Foto: Roman Ostrowski)


Poczet Sztandarowy szkoły w Rogoźnie  (Foto: Roman Ostrowski)


Delegacja szkoły na Apelu w Obornikach  (Foto: Elżbieta Dembińska)

( POWRÓT )

Apel z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości

    Dziewięćdziesiąt lat temu po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Jurewicz przygotowali apel poświęcony temu znaczącemu wydarzeniu. Montaż słowno-muzyczny przybliżył społeczności uczniowskiej szkoły atmosferę tamtych lat.
    Po części artystycznej poznaliśmy laureatów nagród ostatniego "Festiwalu fizyki" i uczniów wyróżnionych stypendiami Starosty Obornickiego.

K. Filipowiak


Uczniowie klasy II gimnazjum podczas apelu


Przemówienie dyrektora szkoły pana Romana Ostrowskiego


Poczet sztandarowy szkoły

( POWRÓT )

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

    Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ogłosiło, że od 2008 roku Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych przypadający na 27 października, jest świętem rozszerzającym się na cały miesiąc październik 2008r czyli:

Październik 2008 Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Tegorocznym tematem wiodącym jest:
"Umiejętność czytania, pisania oraz uczenia się w Twojej bibliotece szkolnej".
    Celem święta jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Biblioteka nasza włącza się do tych potrzebnych inicjatyw: promując piękną mowę, szybkie czytanie, poprawne pisanie, rozwijanie zainteresowań i osiąganie coraz wyższych efektów dydaktycznych.

Janina Grzechnik


Okolicznościowa wystawa z okazji Dnia Bibliotek Szkolnych

( POWRÓT )

Dzień Edukacji Narodowej - 2008

    W przeddzień święta zwanego Dniem Edukacji Narodowej pracownicy szkoły , zaproszeni goście i młodzież spotkali się na uroczystej akademii. W części oficjalnej pan dyrektor Roman Ostrowski przedstawił dorobek edukacyjny szkoły z minionego roku, dziękując jednocześnie wszystkim którzy się do tego przyczynili. Następnie poinformował uczestników spotkania o nagrodzie przyznanej przez ministra edukacji panu Adamowi Malińskiemu, podkreślając wagę tego wyróżnienia dla całej społeczności szkolnej. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród dla nauczycieli i pracowników szkoły, ośmioro nauczycieli i czterech pracowników zostało wyróżnionych za pracę na rzecz młodzieży i szkoły.
    Część artystyczną uroczystości przygotował klasa II technikum hotelarstwa pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Korzeniowskiej, po radosnej a czasami refleksyjnej składance poetycko-muzycznej przyszedł czas na kwiaty dla nauczycieli i pracowników. Następnie przy kawie i wspaniałych uczniowskich wypiekach wspominaliśmy miniony udany rok dla naszej szkoły.


Podsumowanie minionego okresu przez dyrektora Romana Ostrowskiego


Uczestnicy akademii


Fragment części artystycznej


Klasa II Technikum Hotelarstwa z wychowawczynią - po udanym występie

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Wycieczka pracownicza do Kudowy Zdrój i Skalnego Miasta w Czechach

    Tradycyjnie na początku października z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji naszej szkoły wybierają się na wycieczkę. Tegoroczna wyprawa zawiodła nas do Kudowy Zdrój w Górach Stołowych, a dokładnie w Błędne Skały, oraz do czeskiego Adrspachu gdzie spacerowaliśmy po wyjątkowym Skalnym Mieście. Dzięki wyjątkowej pogodzie i doskonałym nastrojom uczestników wycieczka okazała się czasem doskonałej integracji i wypoczynku. Na długo pozostaną nam w pamięci przedziwne układy skalne z jednej strony i urocza atmosfera zdrojowego miasta z przepiękną Willą "Antica" - tam bowiem spaliśmy.


Przed gotycką bramą w Skalnym Mieście


Przedziwne skały w Adrspachu


Na małym rynku z czeską przewodniczką w oczekiwaniu na zwiedzanie wielkiego wodospadu


Przy skalnym fotelu


Radość po szczęśliwym wyjściu z labiryntu Błędnych Skał

Krzysztof Filipowiak

( POWRÓT )

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
tel. (0-61) 29 66 276, fax (0-61) 29 66 276 

ogłasza przetarg nieograniczony otwarty na

SPRZEDAŻ  
Ciągnika rolniczego Ursus C 360 – 3p

Rok produkcji 1985, nr rej. POB  W 284

Cena wywoławcza  12.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2008r w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu o godz.  1300 (sala konferencyjna pałac).
Wadium – 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 1200 w kasie Zespołu Szkół w Objezierzu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Oferentowi, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, wadium zostanie zachowane na poczet ceny.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do drugiego przetargu w przypadku, gdy nie dojdzie do skutku pierwszy przetarg.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2008r o godz. 1400.
Minimalną cenę przemienienia ustala się na kwotę 500,- złotych. 
Ciągnik można oglądać w dniach 13 i 15 października 2008r w godz. od 800 do 1200 na terenie Zespołu Szkół w Objezierzu. 

Uprawniony do kontaktów z zainteresowanymi – Elżbieta Bańdurska   tel. (0-61) 29 66 276. 

Objezierze, dnia 01.10.2008r

Zarządzenie  nr 2/2008  

         Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1999r o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2001r) powołuję komisję przetargową w następującym składzie: 

         - mgr inż. Krzysztof Filipowiak          - przewodniczący
          - mgr inż. Jan Napierała                   - członek
          - Adam Czechowski                           - członek
 

w celu przeprowadzenia w dniu 16 października 2008r przetargu nieograniczonego w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 360 3p.

( POWRÓT )

XXVII Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem

    Tradycyjnie na początku jesieni miłośnicy Mickiewicza, wędrówek i piękna naszego regionu spotkali się na trasie rajdu "Mickiewiczowskim Szlakiem". Około ośmiuset turystów ze szkół i organizacji LZS z całego województwa 27 raz pokonywało trasę z Obornik do Objezierza. Ten barwny korowód wyruszył ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach i dotarła do parku pałacowego w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu. Na mecie i po drodze czekały na uczestników różne atrakcje i konkurencje sportowe. Wszystko zakończyło wielkie wspólne jedzenie kiełbasek i jabłek, oraz chleba z pieca chlebowego zlokalizowanego w objezierskim parku. Każda drużyna powróciła do domu z okazałym pucharem i dyplomem okolicznościowym.
    Oczywiście już teraz umówiliśmy się na kolejne spotkanie za rok - zatem do zobaczenia!


Jedna z konkurencji sportowych na mecie


Pyszne kiełbaski z grilla ...


Chleb z pieca chlebowego ze smalcem - wyjątkowy przysmak


Występ Zespołu Tanecznego bacznie obserwuje pan R. Ciszak (Kierownik zespołu)


Cudowna pogoda i atmosfera na mecie


Zespół Tańca Ludowego z wyjątkowymi gośćmi


Komandorzy: "STARTU"- Zygmunt Dyczkowski i "METY" - Roman Ostrowski  (dyrektorzy szkół)

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Przyjęcie pierwszoklasistów-gimnazjalistów do społeczności szkolnej

    Tradycyjnie na początku edukacji wszyscy pierwszoklasiści przechodzą test "pasowanie na członka społeczności szkolnej".
Tegoroczna uroczystość przygotowana przez kolegów z klasy III a i III b gimnazjum miała bardzo zabawny charakter. W ramach testu "pierwszaki" malowały, śpiewały, jeździły na dziwnym wehikule, jadły i odpowiadały na wymyślne pytania. Niestety nie wszyscy sprostali postawionym zadaniom i w "nagrodę' zjadali czosnek, cebulę i inne wymyślne przysmaki. Najważniejsze że wszyscy się doskonale bawili a pierwszaki uzyskały dyplom członka społeczności szkoły. Teraz mogą spokojnie pobierać nauki w zacnej szkole i oczekiwać na nowych adeptów wiedzy w Objezierzu - już za rok.


Wychowawca w oczach wyobraźni wychowanków ...


Poszukiwanie jabłek w dziwnych przysmakach


Wyścig na dziwnym wehikule ale z zabezpieczeniem głowy


Dyplomy pierwszoklasistom wręcza pani dyrektor Iwona Zając

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Jubileuszowa 15 akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2008"

    Hasło tegorocznej akcji - "Ziemia w Twoich rękach - posprzątajmy polskie lasy"
W tym roku termin światowej akcji ,,Sprzątanie Świata'' przypadał na 19 - 21 września, wszyscy uczniowie i nauczyciele dostali szansę aby wtedy zadbać o otoczenie wokół własnych domów a także znajdujące się w pobliżu lasy.  Akcja sprzątania otoczenia naszej szkoły odbyła się 25 września. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas dziennych Zespołu Szkół, nie oszczędzono nawet tych najstarszych z klas maturalnych. Dokładne podsumowanie akcji dopiero za kilka dni po spłynięciu wszystkich klasowych sprawozdań, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że po raz kolejny miała ona ogromny sens. Z parku i jego otoczenia zebrano kilkanaście kilogramów szkła białego i kolorowego, kilka kilogramów odpadów plastykowych oraz kilka kilogramów papierów i odpadów komunalnych. Odbiorem, segregacją i dostarczeniem zebranych śmieci do miejsc składowania zajęli się uczniowie z klasy II Technikum Rolniczego. Nasze otoczenie jest posprzątane i oby pozostało takie jak najdłużej.


Plakaty reklamowe i informacja wizualna


Zaproszenie do akcji ...


Uczennice klasy maturalnej  w czasie sprzątania otoczenia internatu


Uczniowie klasy II Technikum Rolniczego zadbali o otoczenie pieca chlebowego

W. Ciechanowska
szkolny koordynator akcji

( POWRÓT )

Jesienne Szkolne Biegi Przełajowe - Objezierze 2008

    Tradycyjnie na rozpoczęcie jesieni uczniowie szkoły spotykają się w uroczym objezierskim parku na biegach przełajowych. Tegoroczne biegi odbyły się w atmosferze złotej polskiej jesieni - co obrazują zdjęcia. Rywalizacja była szlachetna a zwyciężyli najlepsi. Na zakończenie pan dyrektor Roman Ostrowski wręczył zwycięzcom pamiątkowe dyplomy.


Rywalizacja na trasie


Start gimnazjalistów


Szlachetna walka na trasie biegu


Dziewczęta "do startu gotowe ..."


Dyplomy dla zwycięzców

K. Filipowiak

( POWRÓT )

Inauguracja nowego roku szkolnego 2008/9

    Tradycyjnie 1 września młodzież, nauczyciele, zaproszeni goście i rodzice spotkali się na uroczystym apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym koncelebrowana przez księdza proboszcza Grzegorza Piotrowskiego, ze wspaniałymi życzeniami dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Następnie odbył się apel w trakcie którego dyrektor Roman Ostrowski przedstawił dokonania inwestycyjne w szkole, życzył wszystkim powodzenia w nauce i poprosił delegację młodzieży o złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Kolejnym mówcą był vice-starosta obornicki Przemysław Gronostaj, który oprócz życzeń podkreślił udział delegacji naszej szkoły w wojewódzkich dożynkach w Ślesinie. Po uroczystym ślubowaniu 113-tu pierwszoklasistów, społeczność szkolna rozeszła się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.
    Bardzo miłym akcentem dzisiejszej uroczystości było podziękowanie za długoletnia pracę Panu Janowi Napierale i Adamowi Czechowskiemu, którzy przeszli na emeryturę. Na pamiątkę otrzymali tradycyjnie statuetki Adama Mickiewicza i kwiaty.

Krzysztof Filipowiak


Inauguracyjne przemówienie dyrektora szkoły pana Romana Ostrowskiego


Życzenia starosty obornickiego pana Przemysława Gronostaja


Życzenia i statuetka dla pana Jana Napierały

( POWRÓT )

Remonty zakończone, szkoła gotowa do nowego roku szkolnego
   Po  przeprowadzonych w okresie wakacji gruntownych remontach korytarzy w dwóch budynkach Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu , przybrały one całkowicie odmieniony bardzo nowoczesny wygląd. Nowy wystrój został wcześniej zaprojektowany poprzez odpowiednie zestawienie koloru ścian z kolorem nowych drzwi do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych .
    Zmianie też uległy zabudowy grzejników oraz oświetlenie. Wszystkie te prace wykonała fachowo i terminowo firma Rembudex z Obornik
    Ponadto w czasie tegorocznych wakacji gruntownie wyremontowany został dach na budynku  zmodernizowanego w ubiegłym roku bloku żywieniowego i stołówki. W ramach tych prac konieczne było przebudowanie z cegły klinkierowej wszystkich kominów wentylacyjnych.
    Łączna kwota 75 tys. złotych przeznaczona w tym roku przez Powiat Obornicki na modernizację bazy dydaktycznej szkoły świadczy o trosce starosty i radnych o dobrą kondycję oświaty w naszym powiecie

Roman Ostrowski
dyrektor szkoły 


Korytarz po remoncie


Korytarz w nowej szacie 

( POWRÓT )