Strona główna

Rada Rodziców


Regulamin
Konta bankowe             Prezydium Rady Rodziców

Funkcja
Imię i nazwisko
Przewodnicząca Agnieszka Ratajczak
Z-ca Przewodniczącej Ewa Gajer
Sekretarz Barbara Kalemba
Skarbnik Arleta Dąbkiewicz


Komisja Rewizyjna

Małgorzata Krzeszewska
Renata Paczkowska
Izabela Dąbkiewicz