Strona główna

Rada Rodziców


Regulamin
Konta bankowe             Prezydium Rady Rodziców

Funkcja
Imię i nazwisko
Przewodnicząca Barbara Kalemba
Z-ca Przewodniczącej Anna Nowak
Sekretarz Paulina Hopa
Skarbnik Magdalena Żychowska


Komisja Rewizyjna

Teresa Karkowska
Katarzyna Tecław
Bogumiła Szewczak