Strona główna W górę

KLasa gospodarzem

KLasa gospodarzem Otrzęsiny kl I Mickiewiczowi potomni


                      Zasady punktowania klas w konkursie


                           "Klasa reprezentantem szkoły"

bullet

Ocena dyżurnego
- punktualność                                                1 do 5 punktów
- strój                                                                1 do 5 punktów
- wizytówka , identyfikator                           1 do 5 punktów
- przygotowanie gazetki                                1 do 5 punktów
- przygotowanie imprezy                               1 do 5 punktów

bullet

Dodatkowe punkty
- sprzątanie terenu parku                            
1 do 5 punktów
- gazetka ze zdjęciami                                   1 do 5 punktów
- wpis do kroniki                                            do 2 pkt za stronę
- udział w zawodach sportowych                   1 do 2 punktów
- udział w olimpiadach                                    1 do 2 punktów
- udział w konkursach                                   1 do 2 punktów
- reprezentowanie szkoły                              1 do 2 punktów
- średnia ocen powyżej  4,0                           5 punktów za ucznia
- frekwencja powyżej 95%                           5 punktów za ucznia

bullet

Punkty ujemne
- niesprzątanie terenu klasowego               -2 punkty
- lekceważenie poleceń SU                           -1 punkt
- nieopłacanie składek na SU                      -1 pkt za każdy %
- brak stroju apelowego podczas dyżuru    -1 pkt za dyżurnego
 

Każdego roku SU dokonuje podsumowania konkursu i najlepsze klasy uzyskują nagrody finansowe na potrzeby klas.